Contact us

Office of International Cooperation

  • Contact: Mr. Li Ziwei,

  • Tel:+86-29-88492267

  • Fax:+86-29-88491544

  • Add:127 YouYi Xilu Xi'an 710072 Shaanxi, P.R. China

  • E-mail:fao@nwpu.edu.cn